Efter vi har fået ny hjemmeside så skal alle brugere lige lave nyt password - klik her

SX Serien

SX SERIEN - Effektiv hækthruster for både med dobbelte drev

Med en konventionel hækthrusterinstallation vil vandstrømningen fra hækthrusteren kunne træffe drevene og trykkraften reduceres væsentligt. Side-Power kan nu tilbyde en komplet enhed for montering udvendig på agterspejlet, komplet med tunnel og hydrodynamiske dæksler, som leder vandstrømmen forbi drevene. Thrusteren leveres komplet som en forseglet enhed, hvor man kun behøver et lille hul i bådens agterspejl til strøm- og styrekabel. Både hovedenhed og tilkoblingspunkter er fuldstændig forseglede, og enheden samsvarer med vores gnistfrie og hermetisk forseglede IP modeller. Dette gør den velegnet for installation i benzindrevne både.

Dette er også en udmærket løsning for både med begrænset plads, eller hvor parallelstag eller lignende kræver større ombygning inde i båden for at gøre plads til hækthrustermotoren.

Se meget mere her på Side-power